Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

บทกำหนดโทษ

     พนักงานรักษาความปลอดภัยที่กระทำผิดระเบียบวินัยของบริษัทฯ เมื่อฝ่ายบุคคลได้รับรายงานความผิด หรือสายตรวจไปตรวจพบเอง จะออกหนังสือเรียกตัวเข้ารายงานตัวบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการพิจารณาลงโทษไว้ ดังนี้.-

     1. ทำหนังสือว่ากล่าวตักเตือน

     2. เรียกตัวเข้ารับการฝึกอบรมใหม่

     3. ให้ทำทัณฑ์บน

     4. พักงาน ไล่ออก