Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

นโบายของบริษัทฯ

          1. จะเสริมสร้างธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้ได้รับความเชื่อถือ

          2. จะเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของบุคคล เพื่อความมั่นคงของธุรกิจและสังคม

          3. จะส่งเสริมการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม

          4. จะให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม