Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

บริการที่ทางบริษัทฯ จัดให้

     1. เครื่องแบบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ เสื้อกันฝนสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย

     2. อุปกรณ์การทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

         2.1 ไฟฉาย

         2.2 กระบอง มีดดาบปลายปืน กุญแจมือ

         2.3 เอกสารที่ใช้ในการทำงาน

               - สมุดลงเวลาทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

               - สมุดบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวัน

         2.4 วิทยุมือถือ จำนวนตามอัตราพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บริษัทฯ เสนอราคา

         2.5 และอื่นๆ ตามที่ได้เสนอเพิ่มเติม

     3. ความรับผิดชอบด้านค่าจ้างแรงงาน และสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมายแรงงาน อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทั้งสิ้น

     4. บริษัทฯ จะจัดบริการให้ก่อนเป็นเวลา 1 เดือน แล้วจึงจะเก็บค่าบริการภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

     5. เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยระงับเหตุร้าย และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

     6. ในกรณีต้องการใช้กำลังพนักงานรักษาความปลอดภัยฉุกเฉิน บริษัทฯ มีกำลังสำรองไว้วันละ 20 คน เพื่อแทนพนักงานที่หยุดงาน จึงสามารถจัดให้ได้ทันที

     7. ในกรณีที่ผู้บริหารชั้นผู้ใหญ่ของผู้ว่าจ้างจัดงานต่างๆ ต้องการให้บริษัทฯ จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยไปคอยอำนวยความสะดวกให้แขกและช่วยจัดการจราจร บริษัทฯ ยินดีจัดให้โดยไม่คิดค่าบริการ