Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

บริการที่ทางบริษัทฯ จัดให้

     1. เครื่องแบบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ เสื้อกันฝนสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย

     2. อุปกรณ์การทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

         2.1 ไฟฉาย

         2.2 กระบอง มีดดาบปลายปืน กุญแจมือ

         2.3 เอกสารที่ใช้ในการทำงาน

               - สมุดลงเวลาทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

               - สมุดบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวัน

         2.4 วิทยุมือถือ จำนวนตามอัตราพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บริษัทฯ เสนอราคา

         2.5 และอื่นๆ ตามที่ได้เสนอเพิ่มเติม

     3. ความรับผิดชอบด้านค่าจ้างแรงงาน และสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมายแรงงาน อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทั้งสิ้น